Strona Główna | Dlaczego ta dieta?KSIĄŻKIArtykuły | WCZASY Z DIETĄ | Wasze opinie | Film | Kontakt
 
 

 

. Naturalne suplementy diety.

 
.
Suplement diety. Co to jest?
Źródło: Wikipedia
 
Suplement diety
- dodatek, uzupełnienie diety.
Są to poszczególne składniki żywności, substancje dodatkowe, gotowe produkty spożywcze oraz tabletki,
kapsułki, proszki lub płyny, których spożycie, w uzupełnieniu zwykłej diety, przynosi dodatkowe korzyści
zdrowotne. Suplementy dostarczają w skoncentrowanej formie składniki odżywcze lub inne substancje o
działaniu żywieniowym lub fizjologicznym. Ich stosowanie sprzyja uzupełnieniu codziennej diety deficytowej
w niektóre składniki mineralne czy witaminy.
 
Suplementy zazwyczaj produkowane są i wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, co w połączeniu z często spotykaną ich sprzedażą za pośrednictwem aptek może sugerować ich związek z lekami. Jednak w Unii Europejskiej suplementy diety nie były i nie są traktowane jak leki. W Polsce suplementy diety dopuszcza do obrotu Główny Inspektor Sanitarny i podległe mu urzędy (a nie Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Urząd Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych).
 
Istnieje bliski związek pomiędzy zdrowiem człowieka, długością i jakością jego życia, a charakterystyką jego odżywiania się. Do normalnego funkcjonowania komórek organizmu niezbędnych jest wiele mikroskładników, których część może być dostarczana w postaci suplementów diety.
 
Przepisy różnych państw i organizacji w rozmaity sposób traktują suplementy diety, uznając je bądź za żywność, bądź za leki. Zbiór międzynarodowych norm żywnościowych Codex Alimentarius uznaje suplementy diety zawierające witaminy i mikroelementy za żywność.
 
Od 31 lipca 2003 państwa Unii Europejskiej zobowiązane są do dostosowania ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego, które określa, które witaminy i składniki mineralne mogą być stosowane do produkcji suplementów, a także w jakiej postaci i formie można te suplementy wytwarzać. Komisja Europejska normuje ilość dozwolonych w produkcji suplementów witamin i składników mineralnych, co ma służyć unifikacji norm dotyczących znakowania suplementów w poszczególnych krajach.


 

 
.
 
.
Które suplementy? Czy są mi potrzebne?

Źródło: Biomol

 
Dodatki żywieniowe zawsze pełniły bardzo ważną rolę w medycynie, zarówno w leczeniu jak i w prewencji i
rehabilitacji. Na przełomie XIX i XX wieku rozwój nauk diagnostycznych pozwolił na wykrycie i klasyfikacje
związków biochemiczni czynnych, które są konieczne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania ludzkiego
organizmu. Powszechne w wiekach minionych awitaminozy występowały bardzo często.
 
Awitaminozami nazwano choroby spowodowane brakiem poszczególnych witamin, np.: brak witaminy C
powodował szkorbut, witaminy B1- beri-beri, B 12 – niedokrwistość megaloblastyczną, witaminy D – krzywicę, witaminy PP – pelagrę, witaminy A – kurzą ślepotę, zespół suchego oka, witaminy K – brak krzepliwości krwi. Kilkadziesiąt lat rozwoju naszej cywilizacji zniwelował zjawisko niedoboru witamin. Rozwój technologii żywieniowej przez wiele dziesiątków lat ukierunkowany był na zwiększenie ilości pożywienia, niestety kosztem jego jakości. Koniecznością stała się suplementacja dodatkami żywieniowymi. Powstała nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy na pograniczu medycyny i dietetyki. Do suplementów zalicza się cały czas nowe związki biochemicznie różnego pochodzenia. Dziś dysponujemy witaminami, minerałami, kwasami tłuszczowymi, aminokwasami, antyoksydantami, bakteriami acydofilnymi. Oprócz klasycznych suplementów budulcowych i substratowych pojawiły się różne wyciągi ziołowe o złożonych składach. Wkroczyliśmy na pole farmakognozji, nauki zajmującej się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające zastosowanie w lecznictwie. Z roślin uzyskujemy substancje aktywne biologicznie, które wspomagają klasyczne terapie lecznicze.

 
Mając tak wiele preparatów komplementacyjnych powstaje pytanie:
Jak właściwie wykorzystywać suplementy żywieniowe?
Pomimo prób wprowadzenia ogólnych przepisów regulujących obrót suplementami żywieniowymi w Unii
Europejskiej, dziś bazuje się na ustawodawstwie poszczególnych krajów, które daje dużą swobodę w działaniu. Rynek suplementów rozwija się bardzo dynamicznie i ma przed sobą świetne perspektywy. Poszczególne firmy farmaceutyczne poszukują najlepsze formy pozyskiwania klientów, natomiast najlepsze suplementy naturalne sprzedawane są jedynie w dystrybucji bezpośredniej wykorzystując Multi Level Marketing. Taki sposób ma swoje dobre i złe strony. Dobra jest bezpośrednia konsultacja Klienta z przygotowanym, wykształconym dystrybutorem, który właściwie przedstawi swój asortyment i w odpowiednim czasie zaopatrzy Klienta w konieczne suplementy. Z czasem zdobędzie autorytet u Klientów, którzy będą do Niego zawsze wracali, czyli zbuduje sobie rynek powtarzalny. Zła jest pogoń za sukcesem ekonomicznym za wszelką cenę. Niektórzy Dystrybutorzy „wciskają” Klientom konieczne rzekomo suplementy, wykorzystują aktualną niedyspozycje zdrowotną Klienta lub posiłkując się łatwymi i szumnymi hasłami na temat leczniczych skutków stosowania suplementów żywieniowych. Należy bezwzględnie unikać takich sytuacji.

Nadmiar spożywanych suplementów może mieć równie złe skutki jak ich niedobór w organizmie.
Hiperwitaminoza to zespół objawów chorobowych wywołany nadmiarem witamin w organizmie, dotyczy on
przede wszystkim witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, E, D, K. Oto niektóre przykłady: nadmiar witam-iny A powoduje odwapnienie kości i zaburzenia pracy nerek; nadmiar witaminy D może powodować nudności, wymioty, świąd skóry, ból oczu, biegunka, wzmożone oddawanie moczu, obfite pocenie się, wymioty jak również odkładanie się nadmiernych ilości wapnia w tkankach miękkich, w wątrobie, nerkach, płucach, sercu i naczyniach krwionośnych; nadmiar witaminy E może spowodować zaburzenia czynności przewodu pokarmo-wego, chroniczne zmęczenie; nadmiar witaminy B1 objawia się kołataniem serca i drżeniem mięśni; witaminy B2 - drętwieniem rąk i nóg, świądem, kolkami. Rzadko dochodzi do tak drastycznych sytuacji, ale bardzo często osoby spożywające preparaty wieloelementowe w długim okresie czasu odczuwają dyskomfort. Pomimo tego, iż preparat wieloelementowy jest najwyższej jakości nasze samopoczucie się pogarsza. To właśnie skutek przesycenia organizmu którymś z elementów odżywczych. Określenie jakiegokolwiek natura-lnego preparatu odżywczego jako najlepszy i przekonanie, iż zawsze będzie nam dobrze służył jest błędne.
W takiej sytuacji najlepiej przerwać suplementację na jakiś czas lub zażywać suplement co drugi dzień.
Suplementacja dziś jest konieczna ze względu na powstawanie w naszych organizmach zaburzeń metabo-licznych spowodowanych warunkami żywieniowymi i środowiskowymi. Zaburzenia takie jeszcze nie mogą być sklasyfikowane jako choroba, tylko jako tendencje chorobowe, które z czasem będą się pogłębiać prowadząc do choroby.
 
Jak takie tendencje rozpoznać?
Świadomość zdrowotna dziś jest na bardzo niskim poziomie. Szukamy prostych rozwiązań, które są nam narzucane przez środki masowego przekazu: jeżeli boli głowa, stawy, żołądek – jest proste rozwiązanie, czyli konkretny preparat przeciwbólowy lub suplement diety. W ten sposób niwelujemy skutki zaburzeń metaboli-cznych, przyczyny bólu pozostają. Ból jest manifestacją naszego organizmu powstałych problemów, których pochodzenie może być wielorakie. System dynamicznej homeostazy naszego organizmu jest bardzo sprawny, działa jak bufor i umożliwia dostosowanie się organizmu do zaistniałej sytuacji. Jednak jego zdolności regene-racyjne kiedyś się skończą i pojawiają się choroby, tzw. cywilizacyjne.
 
Jak się ustrzec przed chorobami cywilizacyjnymi?
Najpierw należy poznać swój organizm. Jest wiele sposobów, ale zawsze należy pytać o radę specjalistów:
lekarzy, pielęgniarki, analityków, dietetyków, rehabilitantów, profilaktyków zdrowia, medyków naturalnych,
dystrybutorów preparatów suplementacyjnych. Biomol-Med proponuje
analizę pierwiastkową włosów, jako diagnostykę oceny stanu odżywienia organizmu. W wyniku wskazujemy kierunek żywieniowy i program chrono-selektywnej suplementacji. Celem takiego programu jest po pierwsze zniwelowanie ewentualnych niedoborów i nadmiarów mikro i makropierwiastków, po drugie komplementarne odżywienie organizmu. Dążymy do sytuacji, w której dany Pacjent będzie w najlepszej kondycji zdrowotnej, aby wówczas właściwie rozpoznawał potrzeby swojego organizmu i umiał odpowiednio reagować.
 
 
.
 
.
Jak odnaleźć się w dżungli producentów?

Źródło: ConsumerLab


Czy ktoś bada wszystkie dostępne suplementy? Czy ktoś potrafi ocenić które z nich są najlepsze a które tylko wynikiem przereklamowanego czyjegoś biznesu? Kto stoi na straży nas i naszego zdrowia? Czy obie-ktywną selekcją w dżungli produktów i producentów zajmuje się jakaś niezależna organizacja konsumencka? Jakiś rząd?

Na szczęście TAK. I jest tylko jedna taka organizacja na świecie. ConsumerLab w warunkach laboratoryjnych ocenia poszczególne produkty suplementacji wszelakiego rodzaju. Swoje wyniki publikuje
na stronie www.consumerlab.com Od 1999 roku posiada wyniki przebadanych ponad 2000 produktów! Wyniki badań co 2-3 lata poddawane są gruntownej weryfikacji. Wówczas szczegółowej analizie
poddawane są zarówno produkty badane wcześniej jak i nowe które pojawiają się na rynku suplementacji żywieniowych. Raport następnie jest publikowany w internecie. Producenci zgłaszają dobrowolnie swoje
produkty do badania. Jeżeli w raporcie z badanego suplementu nie ma jakiegoś znanego Ci producenta to
znaczy, że nie zgłosił on swojego produktu do badania. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami.

Na stronie internetowej tej niezależnej organizacji konsumenckiej możemy oprócz wyników badań odnaleźć
różnorodne porady ekspertów ukazujące pułapki, jakich należy unikać przy zakupie i użyciu suplementów.
Przypomnienia i ostrzeżenia dot. suplementów zgłaszane przez rząd, naukowców i producentów. Obejmuje ona archiwum od 2002 roku do chwili obecnej. Jest tam również Encyklopedia Produktów Naturalnych, dzięki której otrzymasz dostęp do szczegółowych, opartych na badaniach naukowych, informacji na temat setek naturalnych składników, wspomagania leczenia schorzeń oraz interakcji z przyjmowanymi lekami.

Choć dostęp do tych informacji wymaga płatnej subskrypcji to warto zainwestować w wiedzę, która pozwoli nam obiektywnie oceniać produkty, w łatwy sposób poruszać się w dżungli "cudownych" naturalnych wynalazków a tym samym, co najważniejsze, zadbać o nasze własne zdrowie, które mamy tylko jedno.

 
 
  .
Co dalej...? Jaka decyzja?

Źródło: ConsumerLab, Biomol, Nutrilite.

Wiele instytucji naukowych, lekarzy i dietetyków podpisuje się pod wspólnym wynikiem wieloletnich badań
naukowych:
dieta przeciętnego człowieka nie dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych
witamin i mikroelementów potrzebnych do prawidłowego rozwoju oraz jego stabilnego utrzymania.
Musimy uzupełniać je stosując ODPOWIEDNIĄ suplementację - dodatek do codziennego menu.

Zatem,
skąd mamy wiedzieć jakie suplementy stosować?
To bardzo ważne pytanie. Nie wszystkie suplementy są nam potrzebne. Nie wszystkie są dla nas odpowie-dnie. Nie wszystkie są bezpieczne! Nasze organizmy i ich potrzeby są różne. Wpływ na to ma środowisko w jakim żyjemy i jego czynniki, które na nas nieustannie oddziaływają. Różna dieta, która towarzyszy nam każdego dnia, różny metabolizm naszych organizmów, uwarunkowania genetyczne czy nawet styl życia.
Na co dzień często kupujemy reklamowane powszechnie w środkach masowego przekazu
różne preparaty odżywcze, czyli suplementy, tj. witaminy, minerały, antyoksydanty, kwasy tłuszczowe, aminokwasy itd. Powinniśmy wiedzieć, jaki suplement wybrać i jakie to ma znaczenie dla naszego organizmu. Na rynku jest duży wybór preparatów odżywczych. Czym kierować się przy wyborze? Wiele osób przy zakupie kieruje się ceną. Niektórzy wybierają najtańsze, sądząc, iż forma suplementu nie ma znaczenia, inni wybierają najdro-ższe, uważając je za najlepsze. Nie jest to dobre kryterium wyboru. Zanim zdecydujemy, czym kierować się przy wyborze najlepszych preparatów odżywczych, musimy określić następujące uwarunkowania:
 
   - w jakim celu sięgamy po suplementy;
   - w jakiej dawce i formie je kupić;
   - jak długo będziemy je zażywać.

Zarówno ConsumerLab jak i Biomol-Med zalecają
PREPARATY NATURALNE. O ich przewadze nad syntety-cznymi napisano wiele publikacji, które ukazują najważniejsze fakty, świadczące o zaletach naturalnych preparatów odżywczych. Główne różnice przedstawia poniższe zestawienie:
 
 
NATURALNE SUPLEMENTY
1. Trudna i czasochłonna produkcja–koncentrat,
    ekstrakt z produktów spożywczych–często wyższa
    cena;
2. Łatwa przyswajalność–dobrze rozpoznawane
    i wchłaniane przez organizm;
3. Brak skutków ubocznych zażywania zaleconych
    dawek;
4. Z uwagi na lepszą przyswajalność stosowane
    mniejsze dawki.
SYNTETYCZNE SUPLEMENTY
1. Łatwa i szybka produkcja–niższa cena,
2. Gorsze przyswajanie,
3. Często objawy nietolerancji i liczne skutki uboczne,
4. Stosowanie dużych dawek z uwagi na niską
    przyswajalność.
 
Badania ConsumerLab dowodzą, że wśród preparatów naturalnych prym wiodą produkty firmy
NUTRILITE.
Wysiłki naukowców i lekarzy Biomol-Med również to potwierdzają i polecają je swoim pacjentom.
NUTRILITE to jedyna na świecie marka preparatów witaminowych i mineralnych, która uprawia,
zbiera i przetwarza rośliny na własnych certyfikowanych farmach organicznych.

Postulat "od ziarna do gotowego produktu" razem ze stwierdzeniem, że NUTRILITE jest "czołową marką na
świecie" są dwoma z powodów, dla których produkty NUTRILITE pozostają bezkonkurencyjne. Firma ta
świętuje 75 lat istnienia a jej założyciel, Carl Rehnborg, już w latach 20. poprzedniego stulecia stworzył ideę suplementów diety opartych na składnikach roślinnych, których głównym zadaniem stało się bilansowanie odżywcze diety.
 
 

  
  
 KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM NUTRILITE W POLSCE I AUSTRII:
   Dawid Sarysz sarysz@wp.pl

 

 

 

 

  .
do góry strony
.
 
Strona Główna | Dlaczego ta dieta? | PublikacjeArtykuły | Gdzie pojechać? | Opinie | Film | Reklama | Partnerzy | Kontakt